Styrelsen

Styrelsen sammanträder en gång per månad. Ärenden som du som medlem vill att styrelsen ska behandla skickas via mail till styrelsen@brfalven.se

Styrelsemedlemmar 2024

Lena Asplund, ordförande, trädgård

Mikael Mohlin, sekreterare 

Johan Driessen, kassör

Ralf Bergne, fastighet – aptus-taggar, nyckelbeställning, fastighetsskötsel, bygg- och energifrågor 

Henrik Lundh, fastighet – namnskyltar, nyckelbeställning, gemensamhetslokaler, brandansvar 

Mats Pallin, gemensamhetslokaler, garageavtal 

Martin Simon Theander, hemsida, nyhetsbrev