Fastighetsskötsel

Under fliken Styrelsen ser ni hur ansvaret för fastighetsskötseln är fördelat. Flera av oss jobbar med dessa frågor och ni kan kontakta vem som helst av oss för svar på frågor etcetera.

Trädgårdsskötsel, snöskottning, sophantering och städning är några av våra självklara ansvarsområden att organisera. Våra underleverantörer tar endast emot beställningar/arbetsorder från styrelsens ansvariga, varför vi ber er kontakta oss när insatser behövs.

Observera att medlemmarna själva ansvarar för snöskottning av balkongen/terassen.